บริษัท เอสเค เอ็นจิเนี่ยริ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
SK ENGINEERING ENTERPRISE CO.,LTD.

 
eXTReMe Tracker 

 

REFERENCE

ส่วนงานติดตั้งและซ่อมบำรุง
- เอเชียแปซิฟิค ( โรงเบียร์ไฮเนเก้น ลาดบัวหลวง )
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย
- สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน (บางพลีใหญ่)
- อ.ส.ม.ท. ช่อง9
- LE' CONCORDE HOTEL  ระบบ CHILER เพิ่มเติม
- โครงการหมู่บ้าน แกรนด์คาแนล  เมนส์ไฟฟ้าแสงสว่าง
- โรงงานผลิตไฟฟ้า GLOW (นิคมมาบตาพุด) ห้อง CLEAN ROOM ห้องควบคุมไฟฟ้า
- โรงงาน NS-ELECTRIC (นิคมเวลโก) ห้องเย็น -25 องศาซี
- Advance Composite System Ltd.( ระยอง )
- บองกอกโพลีเอททีลีน  TPE (นิคมมาบตาพุด) ห้อง CLEAN ROOM ห้องควบคุมไฟฟ้า
- โรงงานซันเซียน (ลาดบัวหลวง)
- บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (สวนส้ม)
- สำนักงานข่าวกรอง แห่งชาติ ระบบปรับอากาศโครงการประหยัดพลังงาน
- บริษัทออตต้า เทค  ห้องทดสอบ COMPRESSOR โรงงานกุลธรเคอบี้(นิคมลาดระบัง)
- โรงแรมโชฟิเทล ระบบ CHILLER เพิ่มเติม
- สำนักงานที่ดินเขตห้วยขวาง ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศประหยัดพลังงาน
- โรงงานยูโร ( ปราจีนบุรี ) CLEAN ROOM
- โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ( ราชบุรี )  ห้องปลอดเชื้อ
- เบสท์ ไดรเรคชั่น ซีสเต็ม
- โรงกลั่น ปตท. ( ลานกระบือ ) ระบบไฟฟ้าควบคุมห้อง CONTROL
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ ( MTEC. )
- บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด ระบบปรับอากาศเพิ่มเติม
- ศูนย์วิจัยพลังและปรมณูเพื่อสันติ ( เทคโนธานี คลอง5 )
- บูรพาห้องเย็น ( เชียงใหม่ )
- โรงงาน SKB (บางขุนเทียน)
- โรงงาน SKB (บางพลี)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NECTEC )
- ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเอม อิเล็กทริค(ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยา)
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า GMM-Channel TV อาคาร Gmm Grammy ชั้น 17
- ร้าน Svenson Harr Center สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท
- ร้าน Marie France Bodyline สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท
- โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครูสมศรี สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน
- ACT-Channel TV อาคาร Gmm Grammy ชั้น 18
- ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยชั้น 1 ฝั่ง     ตะวันออกอาคารผู้โดยสาร
- ปรับปรุงห้องทดสอบกระดาษ บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ( SCG.บ้านโป่งราชบุรี)
- ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (ห้องทดสอบแบบปรับสภาพควบคุม Condition 23 .C+- 1.C)/ 50+-2%
 Condition 27 .C+- 1.C)/ 50+-2% Rh
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าควบคุม โรงพยาบาลอโศกปิ่นเกล้า
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าควบคุม โรงยา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                       (จ.นครศรีธรรมราช)
- Ware House ห้องเก็บสารเคมีเหลว โรงงาน eternal showa high polymer บางนาตราด
- ห้องทดสอบกระดาษโรงงาน SCG. ไทยเคนเปเปอร์ ปราจีนบุรี
- ห้องทดสอบกระดาษโรงงาน SCG. ไทยเคนเปเปอร์ กาญจนบุรี
- ห้องทดสอบกระดาษ โรงงานสยามบรรจุภัณฑ์ TPAC มหาชัย
- ห้องทดสอบสถาบันวิจัยแห่งชาติศูนย์สิรินทร ม.ธรรมศาสตร์
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร GMM-CJ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น8,9
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ GMM-TV อาคาร Gmm Grammy ชั้น 30
-ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ห้อง MCR. อาคาร Gmm Grammy ชั้น 17
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ควบคุมห้อง CLEANROOM โรงยา GHP นวนคร
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โรงงาน GOURMET ONE บางใหญ่
- ห้องทดสอบแบบปรับสภาวะควบคุม สำหรับทดสอบเมล็ดพันธุ์ มอ.สงขลา
- Jonhson Controls International (Thailand) Co.,Ltd.
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  KF-FOODS มหาชัย
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  แปซิฟิค  มหาชัย
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  ก้าวหน้าไก่สด อุบลราชธานี
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  โชคสมุทรมารีน มหาชัย
- บริษัท สตาร์ รีฟริค จำกัด
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  มหาชัยมารีน
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  ก้าวหน้าไก่สด เฟส3 อุบลราชธานี
- บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย)จำกัด
  ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมห้องย็น  เชียงใหม่โฟรเซ่นส์  วังน้อย
- ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างและไฟฟ้าควบคุมห้อง CLEANROOM โรงยา บิ๊ค เคมิคอล กำแพงแสน
  อื่นๆ ฯลฯ
Curtain Wall Drafting Design Engineering Glass Wall Cladding Façade Unitized Aluminium Metal
     
copyright © 2012 Sk engineering Enterprise Co., Ltd.
    57/25 ซ.ประชาชื่น 14 แยก 2-1 (ม.ชื่นกมลนิเวศน์ 1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210